WIKO paletyzatory, Przekazanie techniki, Pakowanie, Roboty

deutsch english espagnol po polsku po-russki  
Your actual position: Home > Handlowe czynności > Produkty > Urzadzenia pakujace

Urządzenia pakujące

Urządzenie do elastycznego zawijania (zawijarki)

Często znajdują zastosowanie, kiedy wystarcza tanie opakowanie. Rozróżniamy pomiędzy normalnym zabezpieczeniem towaru jak i zabezpieczeniem od warunków atmosferycznych z warstwą wierzchnią. Są stosowane jako zawijarki z obracającą się paletą jak i ze stojącą.
 
 

 

Urządzenie do zawijania hełmowe

Odznaczają się poprzez całkowicie zamkniętą powłokę. Rękaw jest odwijany z rolki, obcinany i na jednym końcu zgrzany. Ostatecznie powłoka ta jest rozciągana 4-ro stronnie i naciągana bezdotykowo na towar.

Urządzenia hełmowe z folią kurczliwą

Tak jak przy urządzeniu hełmowym zgrzewany rękaw tworzony jest z folii. Przy tym rękaw ten jest jednak większy na początku niż wielkość towaru i jest po nałożeniu termicznie poddawany skurczeniu. Ten rodzaj opakowania jest stosowany przy problematycznych towarach, gdzie siły ściągające ładunek są większe niż przy zwyczajnej folii hełmowej.
 
 

 

Linia bezpaletowa

Podobnie jak przy hełmowym skurczeniu stosowane są jednakże przy linii bezpaletowej min. 2 rękawy foliowe. Po tym jak pierwszy rękaw został skurczony, następuje obrócenie ładunku w osi poziomej i następnie ładunek otrzymuje następny rękaw. Jest on w sobie zamknięty i nie potrzebuje żadnej palety.

Wyposażenie dodatkowe

Prasy do stosów, nakładacze warstwy wierzchniej, linie rolkowo-paskowe dla towarów niepaletyzowanych itp. inne na życzenie klienta.

  Prospekt urządzenia pakujące
Prospekt urządzenia pakujące
  Last updated: 15.06.2008